Suntem la un telefon distanță pentru o ofertă de pret!

Continut proiect DTAC - E-constructinstal.ro

Cuprins dosar DTAC

1 – CERERE AUTORIZATIE + ANEXA LA CERERE;

2 – CERTIFICAT DE URBANISM (COPIE);

3 – ACT PROPRIETATE (COPIE LEGALIZATA);

4 – COPIE EXTRAS C.F., INTABULARE;

5 – CERTIFICAT DE ROL;

6 – AVIZE / ACORDURI SPECIFICE ADMINISTRATIEI PUBLICE:

 • DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE, AUTENTIFICATA LA NOTARIAT, PRIVIND INEXISTENTA UNOR LITIGII REFERITOARE LA TEREN (ORIGINAL)

7 – ALTE AVIZE SI ACORDURI:

 • AVIZ EN. ELECTRICA SC. ENEL MUNTENIA S.A.- NR.
 • AVIZ S.C. GDF SUEZ(DISTRIGAZ) NR.
 • AVIZ SALUBRITATE
 • AVIZ MEDIU NR.
 • AVIZ ISC

8 – DOVADA INSCRIERII PROIECTULUI LA O.A.R. NR. ….;

9 – CALCUL COEFICIENT TERMIC;

10 – REFERAT VERIFICARE CERINTA A1;

11 – DEVIZ GENERAL ESTIMATIV;

12 – DOCUMENTE CE ATESTA PLATA:

 • TAXA LEGALA PTR. EMITEREA A.C. (COPIE)
 • TAXA DE TIMBRU DE ARHITECTURA (COPIE)

13 – PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII – FAZA DTAC – (2 EXEMPLARE) – SPECIALITATILE:

 • ARHITECTURA,
 • REZISTENTA,
 • INSTALATII,
 • CONFORM BORDEROU

14 – FOAIE DE CAPAT, LISTA DE SEMNATURI;

Proiect de arhitectura DTAC

PIESE SCRISE

1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE ARHITECTURA;

2 – MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA;

3 – DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL LUCRARILOR;

4 – DOVADA DE LUARE IN EVIDENTA DE CATRE O.A.R. A PROIECTULUI;

5 – PROGRAM CONTROL FAZE DETERMINANTE;

PIESE DESENATE

1 – PLAN INCADRARE IN ZONA – Scara 1:1000;

2 – PLAN DE SITUATIE – Scara 1:500;

3 – PLAN PARTER – Scara 1:50;

4 – PLAN ETAJ – Scara 1:50;

5 – SECTIUNEA A-A – Scara 1:50;

6 – PLAN SARPANTA – Scara 1:50;

7 – FATADA EST – Scara 1:50;

8 – FATADA NORD SI FATADA SUD – Scara 1:50;

9 – FATADA NORD SI FATADA SUD – Scara 1:50;

10 – FATADA POSTERIOARA – Scara 1:50;

11 – PLAN INVELITOARE – Scara 1:50;

12 – DETALII IMPREJMUIRE – Scara 1:50;

Proiect de rezistenta DTAC

PIESE SCRISE :

1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE;

2 – MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA;

3 – PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE;

4 – REFERAT VERIFICATOR CERINTA A1;

5 – COPIE DUPA LEGITIMATIE VERIFICATOR;

6 – EXPERTIZA TEHNICA(DACA ESTE CAZUL);

7 – COPIE DUPA LEGITIMATIE EXPERT (DACA ESTE CAZUL);

PIESE DESENATE :

FUNDATII LOCUINTA

1 – PLAN SAPATURA – Scara 1:50;

2 – PLAN FUNDATII – Scara 1:50;

3 – SECTIUNI FUNDATII – Scara 1:20;

Proiecte de instalatii DTAC

PIESE SCRISE :

1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE;

2 – MEMORIU TEHNIC -Instalatii Sanitare;

3 – MEMORIU TEHNIC -Instalatii Termice;

4 – MEMORIU TEHNIC -Instalatii Electrice;

5 – PROGRAM CONTROL FAZE DETERMINANTE INSTALATII;

PIESE DESENATE :

1 – INSTALATII SANITARE

 • S01 – PLAN PARTER – Scara 1:50;
 • S02 – PLAN ETAJ – Scara 1:50;
 • S04 – SCHEMA COLOANE – Scara 1:50;

2 – INSTALATII TERMICE

 • T01 – PLAN PARTER – Scara 1:50;
 • T02 – PLAN ETAJ – Scara 1:50;
 • T03 – SCHEMA COLOANE – Scara 1:50;

3 – INSTALATII ELECTRICE

 • E01 – PLAN PARTER – Scara 1:50;
 • E02 – PLAN ETAJ – Scara 1:50;
 • E03 – INSTALATII ELECTRICE, SCHEMA MONOFILARA ; 

Toata documentatia faza DTAC este livrata catre beneficiar in 2 exemplare originale. La cerere se pot livra mai multe exemplare originale. Toate documentatiile aferente tuturor specialitatilor sunt elaborate si semnate de catre proiectanti de specialitate autorizati. Proiectul DTAC poate fi folosit doar pentru obtinerea autorizatiei de construire, pentru etapele ulterioare fiind necesare si alte documentatii.